Klik hier voor gratis online aanmelden editie 2018


10 jarige jubileumeditie in de Jaarbeurs Utrecht als congresprogramma (side event) van de 2Oe editie Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer met gemiddeld ruim 15.000 beursbezoekers.

AL 10 JAAR INNOVATIEF VOOR PROFESSIONALS, BEDRIJFSLEVEN EN EINDGEBRUIKERS!

Verkiezing van meest innovatieve product en dienst voor de thema's: kunstlicht, binnenlucht, straling en akoestiek.

Congresdagen: 24, 25 en 26 januari 2018

Locatie: Jaarbeurs Congrescentrum (trap op bij ingang Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer)


Welkom op onze website editie 2018 met GRATIS aanmelding voor het bijwonen van de lezingen.
INTRODUCTIE

De themadagen zullen u unieke inzichten verschaffen over de relatie tussen diverse omgevingsfactoren, het binnenmilieu en de gezondheid. Er zullen veel praktische handvatten vanuit het voorzorgsprincipe worden verstrekt, die u de mogelijkheid geven om direct tot actie over te gaan voor de verbetering van de werkomgeving, maar ook de slaap- en woonomgeving.

En actie is nodig want we leven in een omgeving die we onbewust steeds ongezonder hebben gemaakt tot soms zelfs ziekmakend. Tijdens deze dagen verstrekken we de kennis en de tools om dit om te draaien en ons binnenmilieu weer om te turnen tot een healing environment voor dagelijks herstel die het eigenlijk altijd al had moeten zijn. En een gezond binnenmilieu betekent veel meer vitaliteit, dat wil zeggen de prestaties nemen toe, ziekteverzuim wordt wezenlijk minder en de mens wordt gelukkiger.

Mis deze dagen dus niet!

Woensdag 24 januari 10.00-12.30 uur: De Nationale Stralingsdag 2018
Woensdag 24 januari 13.00-16.00 uur: De Nationale Kunstlichtdag 2018
Donderdag 25 januari 13.00-16.00 uur: De Nationale Binnenluchtdag 2018
Vrijdag 26 januari 13.00-16.00 uur: De Nationale Akoestiekdag 2018
VOORLOPIG PROGRAMMA

Woensdag 24 januari (De Nationale Stralingsdag 2018)

09.30 uur: Ontvangst en netwerkmoment.
10.00 uur: Opening door Raymond Lescrauwaet (binnenmilieu-specialist en organisator)
10.00 uur: Presentatie spreker 1.
10.25 uur: Vragenronde 1
10.30 uur: Presentatie spreker 2.
10.55 uur: Vragenronde 2.
11.00 uur: Presentatie spreker 3.
11.25 uur: Vragenronde 3
11.30 uur: Presentatie spreker 4.
11.55 uur: Vragenronde 4.
12.00 uur: Verkiezing meest innovatieve dienst i.r.t ioniserende of niet ioniserende straling en de gezondheid.
12.10 uur: Verkiezing meest innovatieve product i.r.t ioniserende of niet ioniserende straling en de gezondheid.
12.20 uur: Uitslag landelijke enquête m.b.t. straling en de gezondheid in woon- en werkomgeving.
12.30 uur: Afsluiting.

Woensdag 24 januari (De Nationale Kunstlichtdag 2018)

12.30 uur: Ontvangst en netwerkmoment.
13.00 uur: Opening door Raymond Lescrauwaet (binnenmilieu-specialist en organisator)
13.00 uur: Presentatie spreker 1.
13.25 uur: Vragenronde 1
13.30 uur: Presentatie spreker 2.
13.55 uur: Vragenronde 2.
14.00 uur: Presentatie spreker 3.
14.25 uur: Vragenronde 3
14.30 uur: Presentatie spreker 4.
14.55 uur: Vragenronde 4.
15.00 uur: Presentatie spreker 5.
15.25 uur: Vragenronde 5
15.30 uur: Verkiezing meest innovatieve dienst i.r.t kunstlicht en de gezondheid.
15.40 uur: Verkiezing meest innovatieve product i.r.t kunstlicht en de gezondheid.
15.50 uur: Uitslag landelijke enquête m.b.t. kunstlicht en de gezondheid in woon- en werkomgeving.
16.00 uur: Afsluiting.

Donderdag 25 januari (De Nationale Binnenluchtdag 2018)

12.30 uur: Ontvangst en netwerkmoment.
13.00 uur: Opening door Raymond Lescrauwaet (binnenmilieu-specialist en organisator)
13.00 uur: Presentatie spreker 1.
13.25 uur: Vragenronde 1
13.30 uur: Presentatie spreker 2.
13.55 uur: Vragenronde 2.
14.00 uur: Presentatie spreker 3.
14.25 uur: Vragenronde 3
14.30 uur: Presentatie spreker 4.
14.55 uur: Vragenronde 4.
15.00 uur: Presentatie spreker 5.
15.25 uur: Vragenronde 5
15.30 uur: Verkiezing meest innovatieve dienst i.r.t binnenlucht en de gezondheid.
15.40 uur: Verkiezing meest innovatieve product i.r.t binnenlucht en de gezondheid.
15.50 uur: Uitslag landelijke enquête m.b.t. binnenlucht en de gezondheid in woon- en werkomgeving.
16.00 uur: Afsluiting.

Vrijdag 26 januari (De Nationale Akoestiekdag 2018)

12.30 uur: Ontvangst en netwerkmoment.
13.00 uur: Opening door Raymond Lescrauwaet (binnenmilieu-specialist en organisator)
13.00 uur: Presentatie spreker 1.
13.25 uur: Vragenronde 1
13.30 uur: Presentatie spreker 2.
13.55 uur: Vragenronde 2.
14.00 uur: Presentatie spreker 3.
14.25 uur: Vragenronde 3
14.30 uur: Presentatie spreker 4.
14.55 uur: Vragenronde 4.
15.00 uur: Presentatie spreker 5.
15.25 uur: Vragenronde 5
15.30 uur: Verkiezing meest innovatieve dienst i.r.t akoestiek en de gezondheid.
15.40 uur: Verkiezing meest innovatieve product i.r.t akoestiek en de gezondheid.
15.50 uur: Uitslag landelijke enquête m.b.t. akoestiek en de gezondheid in woon- en werkomgeving.
16.00 uur: Afsluiting.
Samenwerking HoLaPress communicatie en Lescrauwaet Lifestyle & Environment

HoLaPress Communicatie BV, organisator van de jaarlijkse vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer en het Kenniscentrum voor Facilitair management & Gebouwbeheer onderdeel van HoLaPress Communicatie) stimuleren de kennisoverdracht tijdens de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, waarbij ook de Stichting Dag van de Werkplek is betrokken.

De 20ste editie van de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer vindt in 2018 in de Jaarbeurs Utrecht plaats. Met naar verwachting ongeveer 400 standhoudende bedrijven en een gemiddeld bezoekersaantal van boven de 15.000 facilitaire professionals is het evenement uitgegroeid tot het grootste facilitair evenement in het vakgebied in West- Europa.

Naast de vakbeurs maakt het kennisdelen een belangrijk deel uit van het evenement. Op de beursvloer zelf worden gedurende drie dagen symposia georganiseerd. Daarnaast vinden aanpalend aan de beursvloer zogenaamde side events plaats, waarvoor ook externe partijen nadrukkelijk zijn uitgenodigd om hier een passende invulling aan te geven.

In dit kader wordt ook een podium geboden aan Lescrauwaet (LLE) BV, als initiator, eigenaar en organisator van de Nationale Binnenmilieudagen (kunstlicht, binnenlucht, akoestiek en straling) die deze jaarlijkse themadagen in het kader van het 10-jarige jubileum grootschaliger wil gaan organiseren.

Sinds 2002 richt Lescrauwaet zich als MVO bedrijf op het realiseren van gezonde woon- en werkomgevingen met haar bedrijfsactiviteiten o.a. De Woonbioloog, De Werkbioloog, Group4Wellness en De Binnenmilieuspecialisten.

De Nationale Binnenmilieudagen sluiten volgens beide partijen aan bij de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer. Mede omdat een gezonde werkomgeving inmiddels heel actueel is en de facilitaire- en daaraan gerelateerde branches daarvoor in potentie een brede doelgroep vormen. De gewenste inhoudelijke innovaties in de breedste zin des woord passen dan ook goed bij het Kenniscentrum Facilitair management & Gebouwbeheer en De Nationale Binnenmilieudagen.
COMITE VAN AANBEVELING

De Nationale Binnenmilieudagen 2018

Em. Prof. MA. Ing. Dr. Peter Schmid (Universiteit Eindhoven)
Prof. Ing. Alexander Rosemann (Universiteit Eindhoven)
Prof. Dr. Ir. Anke van Hal (Universiteit Nyenrode / TU Delft)
Prof. Dr. Ir. Andy van den Dobbelsteen (TU Delft)
Prof. Dr. Paul Iske (Universiteit Maastricht)
Prof. Dr. Ir. Philomena Bluyssen (TU Delft)


Sinds 2008 zijn door de Group4Wellness, een initiatief van Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV, jaarlijks diverse themadagen georganiseerd rondom integrale thema’s die met gezondheid in de gebouwde omgeving te maken hebben. Zo was er De Nationale Kunstlichtdag, De Nationale Binnenluchtdag, De Nationale Stralingsdag, De Nationale Akoestiekdag, De Nationale Drinkwaterdag, De Nationale Voedingsdag, De Nationale Bewegingsdag, De Nationale Slaapdag en diverse seminars over specifieke innovaties van dienstverleners en fabrikanten.

In 2016 is besloten om een aantal losse themadagen rondom het binnenmilieu samen te vatten in De Nationale Binnenmilieudagen en een aantal losse dagen rondom gebouwgebruikersgedrag/levensstijl samen te vatten in De Nationale Levensstijldagen.

Deze dagen richten zich voornamelijk op de (mede)beslissers in de bouw, de facilitaire inrichting, personeelszaken, bedrijfsmanagement en dus de mensen die (mede)verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het binnenmilieu en het gebouwgebruikersgedrag in woning en/of bedrijfsgebouw. Ook wordt getracht de bewoners en gebouwgebruikers zo goed als mogelijk te informeren.

Door deze mensen te voorzien van kennis, handvatten en praktische tools zijn zij in staat om de kwaliteit aanzienlijk te kunnen verbeteren. Met als gevolg meer vitaliteit, dat wil zeggen de prestaties nemen toe, het ziekteverzuim wordt wezenlijk minder, de langere termijn risico’s verminderen en de mens wordt gelukkiger.

Voor dit CvA vragen wij mensen die in de praktijk hebben bewezen op genoemde gebieden een autoriteit te zijn. Door hun naam aan De Nationale Binnenmilieudagen te verbinden laten zij zien de doelstelling te ondersteunen voor een gezonde en vitale omgeving.
ORGANISATIETEAM 2018

De Nationale Binnenmilieudagen 2018 worden georganiseerd door Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV m.m.v. de deelnemende binnenmilieuspecialisten van Group4Wellness 2018 o.a. Michiel Haas (NIBEX), Jan Meutzner (Meutzner Licht Design), Frans de Wolff (De Wolff akoestiek), Frans Rasenberg (Rasenberg), Ingolf Kruseman (Asking), Raymond Lescrauwaet (Lescrauwaet Lifestyle & Environment) en met assistentie van meewerkende organisaties.

Evenementpartners o.a.

Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
De Binnenmilieuspecialisten.nl
Vastgoed Business School
HoLaPress Communicatie
New Business Radio
Archiservice
NIBEX Green
VIBA expo
TEAM NL
Asking
Briqs
CONTACT

U kunt eenvoudig contact met het organisatieteam opnemen door een e-mail te sturen naar: info@denationalebinnenmilieudagen.nl

Ook kunt u bellen naar onze berichtenservice: 035-8872683

LOCATIE

Jaarbeursplein
3521AL Utrecht
Tel: 030-2955911


TOT ZIENS OP DE NATIONALE BINNENMILIEUDAGEN 2018

Meer informatie kunt u vanaf 1 januari 2018 (nu nog editie 2016/2017) vinden op:

www.denationalekunstlichtdag.nl
www.denationalebinnenluchtdag.nl
www.denationalestralingsdag.nl
www.denationaleakoestiekdag.nl
De Nationale Binnenmilieudag/dagen is een beschermde naam van Lescrauwaet (LLE) BV (KvK 35028470).
Alle rechten voorbehouden aan auteurs (Copyright 2012).
Alle overeenkomsten volgens onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.