Hier gratis toegang Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2019


De Nationale Binnenmilieudagen 2018 (al geweest)

AL 10 JAAR INNOVATIEF VOOR PROFESSIONALS, BEDRIJFSLEVEN EN EINDGEBRUIKERS.

Onderwerpen: kunstlicht, binnenlucht, straling, akoestiek en internationaal voorzorgsbeginsel.

Organisatie: Lescrauwaet BV m.m.v. specialistenteam.

Sprekers editie 2018: (o.a.) em. prof. dr. ir. Michiel Haas, dr. ir. Atze Boerstra, dr. Govert de With


Tip: Presentaties 2018 zijn te downloaden door op de foto van desbetreffende spreker te klikken.
Welkom op onze website editie 2018 (al geweest).


INTRODUCTIE

De themadagen zullen u unieke inzichten verschaffen over de relatie tussen diverse omgevingsfactoren, het binnenmilieu en de gezondheid. Er zullen veel praktische handvatten vanuit het voorzorgsprincipe worden verstrekt, die u de mogelijkheid geven om direct tot actie over te gaan voor de verbetering van de werkomgeving, maar ook de slaap- en woonomgeving.

En actie is nodig want we leven in een omgeving die we onbewust steeds ongezonder hebben gemaakt tot soms zelfs ziekmakend. Tijdens deze dagen verstrekken we de kennis en de tools om dit om te draaien en ons binnenmilieu weer om te turnen tot een soort healing environment voor dagelijks herstel die het eigenlijk altijd al had moeten zijn. En een gezond binnenmilieu betekent veel meer vitaliteit, dat wil zeggen de prestaties nemen toe, het ziekteverzuim wordt wezenlijk minder en de mens wordt veelal gelukkiger.

Mis deze dagen dus niet!

Woensdagochtend: De Nationale Stralingsdag 2018

Woensdagmiddag: De Nationale Kunstlichtdag 2018

Donderdag: De Nationale Binnenluchtdag 2018

Vrijdag: De Nationale Akoestiekdag 2018
PROGRAMMA (al geweest)

Woensdag:

(De Nationale Stralingsdag 2018)

10.30 uur:
Ontvangst en netwerkmoment.

11.00 uur:
Opening door Raymond Lescrauwaet.
(Binnenmilieuspecialist en organisator)
11.00 uur:
Presentatie dr. Govert de With (Radioactiviteit, bouwmaterialen en gezondheid).
11.25 uur:
Vragenronde/Wisselmoment.
11.30 uur:
Presentatie em. prof. dr. ir. Michiel Haas (EMV, elektrostress en gezondheid).
11.55 uur:
Vragenronde/Wisselmoment.
12.00 uur:
Verkiezing meest innovatieve dienst i.r.t ioniserende of niet ioniserende straling en de gezondheid (per spreker).
12.10 uur:
Verkiezing meest innovatieve product i.r.t ioniserende of niet ioniserende straling en de gezondheid (per spreker).
12.20 uur:
Toelichting landelijke enquête 2018 m.b.t. straling en de gezondheid in woon- en werkomgeving (www.denationalestralingstest.nl).

12.30 uur: Afsluiting.

Woensdag:

(De Nationale Kunstlichtdag 2018)

14.00 uur:
Ontvangst en netwerkmoment.

14.30 uur:
Opening door Raymond Lescrauwaet
(Binnenmilieuspecialist en organisator)
14.30 uur:
Presentatie ing. Jan Meutzner (Innovaties van licht en verlichting).
14.55 uur:
Vragenronde/Wisselmoment
15.00 uur:
Presentatie Paul Settels (Licht, verlichting en gezondheid).
15.25 uur:
Vragenronde/Wisselmoment.
15.30 uur:
Verkiezing meest innovatieve dienst i.r.t kunstlicht en de gezondheid (per spreker).
15.40 uur:
Verkiezing meest innovatieve product i.r.t kunstlicht en de gezondheid (per spreker).
15.50 uur:
Toelichting landelijke enquête 2018 m.b.t. kunstlicht en de gezondheid in woon- en werkomgeving (www.denationalekunstlichttest.nl).

16.00 uur: Afsluiting.

Donderdag:

(De Nationale Binnenluchtdag 2018)

14.00 uur:
Ontvangst en netwerkmoment.

14.30 uur:
Opening door Raymond Lescrauwaet
(Binnenmilieuspecialist en organisator)
14.30 uur:
Presentatie dr. ir. Atze Boerstra (Gezond en productiviteit bevorderend bouwen met WELL certificering in de utiliteitsbouw)
14.55 uur:
Vragenronde/Wisselmoment.
15.00 uur:
Presentatie Raymond Lescrauwaet (Meettechniek, ventilatie, luchtreiniging en gezondheid)
15.25 uur:
Vragenronde/Wisselmoment.
15.30 uur:
Verkiezing meest innovatieve dienst i.r.t binnenlucht en de gezondheid (per spreker).
15.40 uur:
Verkiezing meest innovatieve product i.r.t binnenlucht en de gezondheid (per spreker).
15.50 uur:
Toelichting landelijke enquête 2018 m.b.t. binnenlucht en de gezondheid in woon- en werkomgeving (www.denationalebinnenluchttest.nl).

16.00 uur:Afsluiting.

Vrijdag:

(De Nationale Akoestiekdag 2018)

14.00 uur:
Ontvangst en netwerkmoment.

14.30 uur:
Opening door Raymond Lescrauwaet
(Binnenmilieuspecialist en organisator)
14.30 uur:
Presentatie ing. Frans de Wolff (Geluid, akoestiek en gezondheid).
14.55 uur:
Vragenronde/Wisselmoment.
15.00 uur:
Presentatie Wouter Kroon (Multifunctionele akoestische materialen en gezondheid).
15.25 uur:
Vragenronde/Wisselmoment.
15.30 uur:
Verkiezing meest innovatieve dienst i.r.t akoestiek en de gezondheid (per spreker).
15.40 uur:
Verkiezing meest innovatieve product i.r.t akoestiek en de gezondheid (per spreker).
15.50 uur:
Toelichting landelijke enquête 2018 m.b.t. akoestiek en de gezondheid in woon- en werkomgeving (www.denationaleakoestiektest.nl).

16.00 uur: Afsluiting.


Onderstaande sprekers stellen wij graag aan u voor:

dr. Govert de With (Radioactiviteit, bouwmaterialen en gezondheid)

Dr. Govert de With is een kleine tien jaar werkzaam in het vakgebied van de stralingsbescherming en de blootstelling aan bouwmaterialen. Hij is lid van de Europese CEN/TC351 commissie en heeft als eerste auteur gewerkt aan de totstandkoming van een Europese standaard voor het bepalen van de nucliden concentraties in bouwmaterialen. Tevens is hij lid van de ISO commissie ISO/TC85 betreffende radioactiviteit. Middels zijn bijdrage heeft de commissie recentelijk een ISO standaard gepubliceerd voor het bepalen van de radon exhalatie uit bouwmaterialen. Govert levert verder advies aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het ministerie IM op het gebied van bouwmaterialen in Nederland. Daarnaast is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een meetsysteem om de thoron exhalatie uit bouwmaterialen te bepalen. Govert is (co)-auteur van een groot aantal (internationale) publicaties, boekbijdrages en gastcolleges op het thema radioactiviteit en bouwmaterialen.

em. prof. dr. ir. Michiel Haas (EMV, elektrostress en gezondheid)

Michiel Haas, is een van de eerste pioniers op het gebied van duurzaamheid en al meer dan 40 jaar bezig met duurzaam en gezond bouwen, wonen en werken. Van huis uit architect, was hij al snel bezig met de bouwbiologie, de wetenschap van het gezonde en milieubewuste bouwen, wonen en werken. Als oprichter van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) is hij ook iemand die veel invloed op het Nederlandse duurzaamheidsbeleid heeft gehad, daarnaast was zijn rol als professor aan de Technische Universiteit Delft met de leerstoel Sustainability & Materials, een belangrijke voor een generatie ingenieurs waar duurzaamheid een basisgedachte moet zijn om vanuit te werken. Oprichter van nibex.green, adviesbureau voor sustainable and healthy built environment in 2016. Oprichter van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) in 1990. Mede ontwikkelaar van het LCA-programma voor gebouwen GreenCalc, een methode om de duurzaamheid van een gebouw of een wijk rekentechnisch in kaart te brengen werd gebruikt bij duurzaam inkopen van 1996-2012. Initiatiefnemer en trekker van de Basiswerken Milieuclassificaties Bouwproducten, de standaardwerken voor duurzame bouwmaterialen van 1992-2016. Initiatiefnemer en medeauteur van het boek Elektrostress& Gezondheid, inmiddels in 3e druk en meer dan 9.200 exemplaren verkocht van 1996-2016. Mede-initiatiefnemer van de methode van Duurzame Monumentenzorg, DuMo en mede auteur van boek Duurzame Monumentenzorg van 2001-2010. Initiatiefnemer en mede ontwikkelaar van het duurzaamste kantoorgebouw van 011, de Bussumse Watertoren, met een MIG1024, een extreem hoge score van 2004-2010. Initiatiefnemer en mede ontwerper van een methode om een sociale levenscyclus van producten te maken, de s-LCA van 2010-2016. Initiatiefnemer en mede ontwikkelaar van een methode om een Sustainability-Index voor bouwproducten te maken, in eerste instantie voor beton, de SI-C van 2010-2016. Michiel doet regelmatig vrijwilligerswerk in landen waar duurzaamheid nog een zetje mag hebben (India 2009, Colombia 2013, Albanië 2013, Ethiopië 2015, India 2015-2018, Nepal 2016)

ing. Jan Meutzner (Innovaties van licht en verlichting)

Ik ben sinds 1980 bezig met licht en verlichting. Het fenomeen "licht" maakt een wezenlijk deel uit van mijn leven. Ik ben blij de gehele ontwikkeling van de lichtbronnen te mogen meemaken vanaf de gloeilamp technologie, de fluorescentiebuis lampen over de hoge druk gasontladingslampen, halogeenlampen tot de huidige stand van zaken van de led technologie. Ook is het leuk de gehele besturingstechnieken te mogen beleven vanaf de ohmse dimmer tot de smart led en smart netwerken.De ELEA is op 26 augustus jl in Berlijn opgericht door de besturen van de licht technische organisaties van Duitsland (LitG), Nederland (NSVV), Oostenrijk (LTG) en Zwitserland (SLG). Dr. Ing. Matthias Hessling (LitG) is gekozen tot Presdent. Jan Meutzner (NSVV) is gekozen tot Vice President en belast met de taken Marketing en Reclame. Manfred Moerth (LTG) is gekozen tot Vice President en belast met de taak Secretaris. Albert Studerus (SLG) is gekozen tot Controler en Registratie ELE. Genoemde personen vormen het bestuur van de ELEA. Sinds 16 jaar is Meutzner Lichtopleidingen het aangewezen Instituut voor opleidingen voor licht en verlichting in Nederland. Theorie en praktijk verbinden in de opleidingen, kennisoverdracht aan jongere generatie onder de motto "kennis is macht". Per 01 januari 2015 draag ik Meutzner Licht Opleidingen over aan mijn dochter Chantal Meutzner. Zij loopt al sinds 2007 mee in dit opleidingsinstituut en neemt de laatste jaren een deel van de opleidingen voor haar rekening. Het hele logistieke proces voert zij al zeker 5 jaar lang uit en heeft zeer veel creatieve ideeën om MLO verder uit te bouwen als een gewaardeerd en technisch hoogwaardig cursusinstituut. O.a. wordt vanaf 2015 binnen MLO niet alleen meer de diverse vormen van binnenverlichting gedoseerd maar worden tevens cursussen in de Openbare Verlichting en betreffende Power factor voorbereid en gegeven.

Paul Settels (Licht, verlichting en gezondheid).

In basis elektrotechniek en verlichtingskunde. Sinds 1979 betrokken bij het werk van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Lid en voorzitter geweest van de Commissie Binnenverlichting en organisatie Licht2014. Co-auteur van verschillende NSVV publicaties en past-lid van de Normcommissie voor Verlichting. Mede-redacteur van het Handboek Verlichtingstechniek. Thans lid van het Quality Committee van de European Lighting Expert Association. Vanaf 1992 geregistreerd European Ergonomist en 32 gewerkt bij ING als Bedrijfsergonoom, Hoger Veiligheidskundige en Arbeidshygienist. Past-lid van de Normcommissie Ergonomie Platform en co-auteur Herziening NEN 3087 Visuele Ergonomie. Redacteur voor het Hoofdstuk Fysische Omstandigheden van de Praktijkgids Arbeidsomstandigheden. Auteur en co-auteur van diverse artikelen. Momenteel als ZZP-er werkzaam als specialist op het gebied van de Visuele Ergonomie (Human Visual System). Auteur van artikelen over visuele en vooral de non-visuele aspecten van de mens.

dr. ir. Atze Boerstra (Gezond en productiviteit bevorderend bouwen met WELL certificering in de utiliteitsbouw)

Atze studeerde Werktuigbouwkunde aan de TU Delft bij de vakgroep Klimaatregeling. Tijdens zijn studie was hij al gefascineerd door de mens en het binnenmilieu, wat o.a. blijkt uit zijn stage aan de Technical University of Denmark bij professor Ole Fanger. Na zijn studie heeft hij een aantal jaren als binnenklimaat-adviseur gewerkt bij de arbodienst van de Rijksoverheid. In 1996 heeft hij BBA Binnenmilieu BV opgericht en anno 2018 is het nog steeds directeur van dit in binnenluchtkwaliteit, licht en thermisch binnenklimaat gespecialiseerde ingenieursbureau. Het bureau is gevestigd in Den Haag, is sinds 2014 dochteronderneming van DGMR en telt 6 medewerkers. Atze houdt zich o.a. bezig met het onderzoeken van zieke gebouwen en nieuwbouwadvisering gericht op het creëren van bovengemiddeld gezonde woon, werk- en leerplekken. Verder zit hij in diverse (inter)nationale binnenmilieucommissies, treedt hij op als getuige deskundig bij rechtszaken en zit hij namens de TVVL / Nederland in het bestuur van REHVA, de federatie van Europese verwarming-, ventilatie- en airconditioning verenigingen.

Raymond Lescrauwaet (Meettechniek, ventilatie, luchtreiniging en gezondheid)

Sinds 2002 realiseert Raymond samen met zijn partners integraal gezonde(re) en prestatie verhogende woon-, werk- en leefomgevingen in o.a. woningen, kantoren, scholen, kassen, stallen en fabrieken door de hele Benelux. Dit op basis van een structurele aanpak voor een verantwoord gebouwgebruikersgedrag en een goed binnenmilieu dat zo veel als mogelijk voldoet aan bouw-biologische richtwaarden waarbij ook aandacht voor bouwkundige aspecten. In werkomgevingen kan ook worden gekeken naar technische productieverbeteringen in de bouwsector, tuinbouw, voedingsindustrie, veeteelt en procesindustrie daar de technologien ter verbetering met enige regelmaat overeenkomen. De bedrijfsactiviteiten zijn o.a. inspecties, metingen, adviezen en (product) oplossingen welke voor meer dan 80% in bestaande gebouwde omgevingen worden uitgevoerd. Zijn bedrijf LLE BV selecteert daarvoor strategische partners, toonaangevende specialisten en uitzonderlijke materialen c.q. producten voor aansprekende resultaten. Raymond is ook praktijkdocent huisvestingskwaliteit voor Vastgoed Business School opleidingen op meerdere hogescholen. Tevens participeert hij in wetenschappelijk onderzoek op de Katholieke Universiteit Leuven/Oostende. Vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden themadagen georganiseerd zoals De Nationale Levensstijldagen: drinkwater, voeding, beweging en slaap en De Nationale Binnenmilieudagen: kunstlicht, binnenlucht, straling en akoestiek. Tevens is LLE BV een SBB leerbedrijf met meerdere erkenningen. Strategische partners zijn o.a. Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, Nibex, VIBA expo, Briqs, Vastgoed Business School, Holapress en Zuidweg & Partners welke haar infrastructuur ter beschikking stelt door heel Nederland voor landelijke dekking. De klanten zijn o.a. architecten, bouwbedrijven, semi-overheid, IT branche, banken, zorgsector, MKB bedrijf, consumenten, tuinbouw, veeteelt, waterbedrijven en industrie.


ing. Frans de Wolff (Geluid, akoestiek en gezondheid)

Sinds 1987 ben ik, Frans de Wolff, werkzaam als zelfstandig adviseur geluidbeheersing en akoestiek. In dat jaar heb ik de Hogere Cursus Akoestiek in Antwerpen succesvol afgerond. Ik heb een eenmansbureau en ik heb geen bindingen met fabrikanten, aannemers en leveranciers. Door deze onafhankelijke positie worden de belangen van de opdrachtgever in de eerste plaats gediend. Mijn advieswerk onderscheidt zich door het voortdurend zoeken naar creatieve oplossingen, zonder daarbij mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Ik wil graag een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland, onder meer door het benodigde onderzoek op zorgvuldige wijze uit te voeren. Het streven naar consensus en het trachten te voorkomen van conflictsituaties en patstellingen zijn eigenschappen die kenmerkend zijn voor mijn werkstijl. Ik denk dat ik een goede afweging van tegengestelde belangen kan maken en zie mezelf als een typische mediator. In mijn adviespraktijk neemt lawaaibeheersing een vooraanstaande plaats in, gevolgd door bouw akoestiek. Daarnaast adviseer ik ook op het gebied van ruimte akoestiek en studio akoestiek. In complexe projecten wordt samengewerkt met andere adviesbureaus.Ten aanzien van industrielawaai heb ik ruime ervaring met akoestische onderzoeken in het kader van ruimtelijke ordening, milieuvergunningen en zonebeheer. De geadviseerde projecten variëren van buurthuizen, jachthavens, vuil verwerkende bedrijven, hout-, metaal- en kunststof verwerkende bedrijven, een gemeentewerf en een RWZI. Ten aanzien van infrastructuur heb ik ruime ervaring met akoestische onderzoeken verkeerslawaai, het opstellen van verzoeken hogere grenswaarden en met de beoordeling daarvan. Geadviseerde projecten hadden betrekking op bestemmingsplannen, reconstructies, sanering e.d. Door al deze projecten is veel ervaring met geomilieu aanwezig.

Wouter Kroon (Multifunctionele akoestische materialen en gezondheid).

Wouter Kroon verkoopt wol. Niet als textiel, maar als isolatiemateriaal. Soms komt Kroon zelf de rollen schapenwol op de bouwplaats brengen. Dan begint steevast het gemekker: ,,Mehehehe. Zitten er nog poten aan? Maar als ze klaar zijn is er de bewondering, want wol is zacht, ook voor bouwvakkers handen.''Belangrijker dan de aaibaarheidsfactor is volgens Kroon de wereldwijde `herontdekking' van wol als waardevol isolatiemateriaal. Ooit was Kroon werkzaam als therapeut in de Arbo-branche. Hij herinnert zich nog de komst van het sick-building syndrome, waarbij schadelijke stoffen in slecht geventileerde ruimtes zorgden voor een scala aan klachten bij werknemers. ,,Het duurt jaren voordat zulk soort klachten onderkend wordt'', zegt Kroon, die wijst op het vermogen van wol om juist die schadelijke stoffen te binden. Maar, waarschuwt Kroon, kijk uit voor al te snelle oplossingen. ,,Je moet vernieuwbare isolatiematerialen niet per product bekijken, maar als onderdeel van het totale pakket aan bouwmaterialen. Damp open isolatiemateriaal heeft weinig zin als het op damp dichte folie wordt aangebracht.'' Kroon ziet intussen met enig genoegen de resultaten van het gebruik van vernieuwbare isolatiematerialen in voorbeeldprojecten loskomen: ,,Langzaam dringt het door dat onze producten een pluswaarde hebben in vergelijking met gangbare isolatiematerialen.'' Met wol, vlas, hennep, kurk, cellulose en schelpen kan een huis net zo goed of zelfs beter worden geïsoleerd dan met de gangbare isolatiematerialen. Gezond en duurzaam kan economische winst opleveren.

Ir. Cees van Beukering (Facilitair & Gebouwbeheer 2025) = geen spreker maar raadgever voor organisatie.

Als Raadgevend Ingenieur help ik opdrachtgevers het beste uit hun vastgoed te halen en het rendement van vastgoed te vergroten door middel van gebruikerstevredenheid. Vastgoedmanagement impliceert verandering, dynamiek, sturen en regelen. Echter, vastgoed heeft sterk beperkende kenmerken. Is het eenmaal gerealiseerd, dan is het de weerbarstigheid zelve: een star product met een lange levensduur. Dit maakt een opportunistische ad hoc-benadering van vastgoed volstrekt zinloos. Mijn recept van integraal vastgoedmanagement neemt in onze dynamische samenleving een belangrijke plaats in. Alleen door te kiezen voor een integrale en systematische benadering van vraagstukken op het gebied van vastgoed, is een duurzaam en economisch verantwoord beheer mogelijk. Dat doe je door te werken vanuit het integraal vastgoedmanagement denk- en werkkader. De integrale benadering brengt samenhang en voorkomt dat belangrijke zaken over het hoofd worden gezien. Daardoor kunnen opdrachtgevers het adviesproces goed volgen en sturen. De inzichten opgedaan in de praktijk zijn vastgelegd in drie boeken en een white paper.

- Vastgoedmanagement: haal het beste uit uw vastgoed (4e druk)
- Vastgoedontwikkeling
- Vastgoed markt en ruimte (medeauteur en eindredacteur)
- Economie & Ruimte (white paper)

De boeken zijn op vele hogescholen en universiteiten voorgeschreven en oud cursisten hebben zich verenigd in de Stichting van Vastgoedmanagers www.vgme.nl waarvan ik een van de oprichters was en de eerste 10 jaar voorzitter. De snel veranderende economie aangejaagd door nieuwe maatschappelijke vragen zoals klimaatverandering, duurzaamheid en circulaire economie en technische innovaties bieden kansen voor nieuwe business, ruimtelijke inrichting en huisvesting. Voornoemde onderwerpen worden In het Platform E&R met opdrachtgevers/experts besproken hoe in de praktijk te brengen.

Tip: Presentaties zijn nadien gratis te downloaden door op de foto van desbetreffende spreker te klikken.
Samenwerking HoLaPress communicatie en Lescrauwaet Lifestyle & Environment

HoLaPress Communicatie BV, organisator van de jaarlijkse vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer en het Kenniscentrum voor Facilitair management & Gebouwbeheer onderdeel van HoLaPress Communicatie) stimuleren de kennisoverdracht tijdens de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, waarbij ook de Stichting Dag van de Werkplek is betrokken.

De 20ste editie van de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer vindt in 2018 in de Jaarbeurs Utrecht plaats. Met naar verwachting ongeveer 400 standhoudende bedrijven en een gemiddeld bezoekersaantal van boven de 15.000 facilitaire professionals is het evenement uitgegroeid tot het grootste facilitair evenement in het vakgebied in West- Europa.

Naast de vakbeurs maakt het kennisdelen een belangrijk deel uit van het evenement. Op de beursvloer zelf worden gedurende drie dagen symposia georganiseerd. Daarnaast vinden aanpalend aan de beursvloer zogenaamde side events plaats, waarvoor ook externe partijen nadrukkelijk zijn uitgenodigd om hier een passende invulling aan te geven.

In dit kader wordt ook een podium geboden aan Lescrauwaet (LLE) BV, als initiator, eigenaar en organisator van de Nationale Binnenmilieudagen (kunstlicht, binnenlucht, akoestiek en straling) die deze jaarlijkse themadagen in het kader van het eerdere 10-jarige jubileum grootschaliger wil gaan organiseren.

Sinds 2002 richt Lescrauwaet zich als MVO bedrijf op het realiseren van gezonde woon- en werkomgevingen met haar bedrijfsactiviteiten o.a. De Woonbioloog, De Werkbioloog, Group4Wellness en De Binnenmilieuspecialisten.

De Nationale Binnenmilieudagen sluiten volgens beide partijen aan bij de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer. Mede omdat een gezonde werkomgeving inmiddels heel actueel is en de facilitaire- en daaraan gerelateerde branches daarvoor in potentie een brede doelgroep vormen. De gewenste inhoudelijke innovaties in de breedste zin des woord passen dan ook goed bij het Kenniscentrum Facilitair management & Gebouwbeheer en De Nationale Binnenmilieudagen.
COMITE VAN AANBEVELING

De Nationale Binnenmilieudagen 2018

Em. prof. mag. dr. ing. Peter Schmid
Prof. ing. Alexander Rosemann
Prof. dr. ir. Anke van Hal
Prof. dr. ir. Andy van den Dobbelsteen
Prof. dr. Paul Iske
Prof. dr. ir. Philomena Bluyssen


Sinds 2008 zijn door de Group4Wellness, een initiatief van Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV, jaarlijks diverse themadagen georganiseerd rondom integrale thema's die met gezondheid in de gebouwde omgeving te maken hebben. Zo was er De Nationale Kunstlichtdag, De Nationale Binnenluchtdag, De Nationale Stralingsdag, De Nationale Akoestiekdag, De Nationale Drinkwaterdag, De Nationale Voedingsdag, De Nationale Bewegingsdag, De Nationale Slaapdag en diverse seminars over specifieke innovaties van dienstverleners en fabrikanten.

In 2016 is besloten om een aantal losse themadagen rondom het binnenmilieu samen te vatten in De Nationale Binnenmilieudagen en een aantal losse dagen rondom gebouwgebruikersgedrag/levensstijl samen te vatten in De Nationale Levensstijldagen.

Deze dagen richten zich voornamelijk op de (mede)beslissers in de bouw, de facilitaire inrichting, personeelszaken, bedrijfsmanagement en dus de mensen die (mede)verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het binnenmilieu en het gebouwgebruikersgedrag in woning en/of bedrijfsgebouw. Ook wordt getracht de bewoners en gebouwgebruikers zo goed als mogelijk te informeren.

Door deze mensen te voorzien van kennis, handvatten en praktische tools zijn zij in staat om de kwaliteit aanzienlijk te kunnen verbeteren. Met als gevolg meer vitaliteit, dat wil zeggen de prestaties nemen toe, het ziekteverzuim wordt wezenlijk minder, de langere termijn risico's verminderen en de mens wordt gelukkiger.

Voor dit CvA vragen wij mensen die in de praktijk hebben bewezen op genoemde gebieden een autoriteit te zijn. Door hun naam aan De Nationale Binnenmilieudagen te verbinden laten zij zien de doelstelling te ondersteunen voor een gezonde en vitale omgeving.
ORGANISATIETEAM 2018

De Nationale Binnenmilieudagen 2018 worden georganiseerd door Raymond Lescrauwaet (Lescrauwaet BV) m.m.v. de deelnemende binnenmilieuspecialisten van Group4Wellness 2018 o.a. Michiel Haas (NIBEX), Jan Meutzner (Meutzner Licht Design), Frans de Wolff (De Wolff akoestiek), Frans Rasenberg (Rasenberg), Ingolf Kruseman (Asking) en met assistentie van meewerkende organisaties o.a. Atze Boerstra (BBA Binnenmilieu), Kees van der Linden (Aacee), Jan van Holstein (VIBA expo) en Cees van Beukering (Economie & Ruimte)

Onderstaand stellen wij graag de initiator/organisator aan u voor:

Raymond Lescrauwaet (Binnenmilieuspecialist en meettechnicus)

Sinds 2002 realiseert Raymond samen met zijn partners integraal gezonde(re) en prestatie verhogende woon-, werk- en leefomgevingen in o.a. woningen, kantoren, scholen, kassen, stallen en fabrieken door de hele Benelux. Dit op basis van een structurele aanpak voor een verantwoord gebouwgebruikersgedrag en een goed binnenmilieu dat zo veel als mogelijk voldoet aan bouw-biologische richtwaarden waarbij ook aandacht voor bouwkundige aspecten. In werkomgevingen kan ook worden gekeken naar technische productieverbeteringen in de bouwsector, tuinbouw, voedingsindustrie, veeteelt en procesindustrie daar de technologieen ter verbetering met enige regelmaat overeenkomen. De bedrijfsactiviteiten zijn o.a. inspecties, metingen, adviezen en (product) oplossingen welke voor meer dan 80% in bestaande gebouwde omgevingen worden uitgevoerd. Zijn bedrijf LLE BV selecteert daarvoor strategische partners, toonaangevende specialisten en uitzonderlijke materialen c.q. producten voor aansprekende resultaten. Raymond is ook praktijkdocent huisvestingskwaliteit voor Vastgoed Business School opleidingen op meerdere hogescholen. Tevens participeert hij in wetenschappelijk onderzoek op de Katholieke Universiteit Leuven/Oostende. Vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden themadagen georganiseerd zoals De Nationale Levensstijldagen: drinkwater, voeding, beweging en slaap en De Nationale Binnenmilieudagen: kunstlicht, binnenlucht, straling en akoestiek. Tevens is LLE BV een SBB leerbedrijf met meerdere erkenningen. Strategische partners zijn o.a. Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, Nibex, VIBA expo, Briqs, Vastgoed Business School, Holapress en Zuidweg & Partners welke haar infrastructuur ter beschikking stelt door heel Nederland voor landelijke dekking. De klanten zijn o.a. architecten, bouwbedrijven, semi-overheid, IT branche, banken, zorgsector, MKB bedrijf, consumenten, tuinbouw, veeteelt, waterbedrijven en industrie.

Voor meer informatie: https://www.linkedin.com/in/raymondlescrauwaet/


Evenementpartners o.a.

De Binnenmilieuspecialisten.nl
Vastgoed Business School
HoLaPress Communicatie
New Business Radio
BBA Binnenmilieu
Archiservice
NIBEX.green
VIBA expo
NIBE.org
Asking
Briqs
CONTACT

U kunt eenvoudig contact met het organisatieteam opnemen door een e-mail te sturen naar: info@denationalebinnenmilieudagen.nl

Ook kunt u bellen naar onze berichtenservice: 035-8872683

LOCATIE

Jaarbeursplein
3521AL Utrecht
Tel: 030-2955911


TOT ZIENS OP DE NATIONALE BINNENMILIEUDAGEN 2018


De Nationale Binnenmilieudagen is een MVO initiatief van Lescrauwaet BV (KvK 35028470).
Alle overeenkomsten volgens onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.